اداره رفاه و تعاون- اخبار
ارائه امکانات رفاهی مهمانسرای دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

پیوست
 

نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه و تعاون:
http://www.iust.ac.ir/find-104.13844.50279.fa.html
برگشت به اصل مطلب