اداره رفاه و تعاون- اخبار
اطلاعیه بیمه تکمیلی دانا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | 

به اطلاع همکاران محترم می رساند، پیرو مراجعه برخی از همکاران به بیمارستان های طرف قرارداد با بیمه دانا جهت جراحی و اعلام پزشک مربوطه مبنی بر عدم قرارداد با بیمه دانا و درخواست اخذ وجه جداگانه ، به اطلاع می رساند از آنجا که قرارداد بیمه ها با بیمارستان می باشد، بنا براین الزام بیمه به متعهد نمودن پزشکان بیمارستان ها به بیمه های تکمیلی دارای قرارداد امکان پذیر نمی باشد لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق همکاران تاکید می نماید در هنگام اخذ معرفی نامه از پزشک جهت اعمال جراحی در بیمارستان ها از طرف قرارداد بودن او با بیمه تکمیلی دانشگاه ( در حال حاضر دانا) اطلاع حاصل نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه و تعاون:
http://www.iust.ac.ir/find-104.13844.50146.fa.html
برگشت به اصل مطلب