اداره رفاه و تعاون- اخبار
امکانات اقامتی دانشگاهها در نوروز سال ۹۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۹ | 

به پیوست تسهیلات رفاهی مجتمع های مسکونی و رفاهی موسسه آموزش عالی خزر- محمود آباد مازندران، خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه یزد و دانشگاه زنجان در نوروز 96 تقدیم می گردد.

برای دیدن سایر امکانات رفاهی دانشگاه ها به لینک http://setadrefahi.msrt.ir/fa مراجعه فرمایید.

پیوست

پیوست2

نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه و تعاون:
http://www.iust.ac.ir/find-104.13844.48832.fa.html
برگشت به اصل مطلب