اداره رفاه و تعاون- اخبار
اطلاعیه پذیرش میهمان نوروزی در مرکز آموزش عالی شهرضا در سال 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۴ | 

پیوست1

پیوست2

نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه و تعاون:
http://www.iust.ac.ir/find-104.13844.48769.fa.html
برگشت به اصل مطلب