اداره رفاه و تعاون- اخبار
اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان موضوع : در خصوص شرایط بیمه تکمیلی فرزندان پرسنل و حذف و اضافه افراد بیمه شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | 

پیوست

نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه و تعاون:
http://www.iust.ac.ir/find-104.13844.48384.fa.html
برگشت به اصل مطلب